حجت‌الاسلام والمسلمین دعایی دعوت حق را لبیک گفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین دعایی دعوت حق را لبیک گفت.

ییاد و نام و مرام حجت الاسلام محمود دعایی راباید ستود و بر سر نهادش که او مرد فرزانه ای و یاری بود که هیچگاه بار نشد خسرو امیرحسینی

ییاد و نام و مرام حجت الاسلام محمود دعایی راباید ستود و بر سر نهادش که او مرد فرزانه ای و یاری بود که هیچگاه بار نشد

خسرو امیرحسینی

  • نویسنده : خسرو امیرحسینی