در این جلسه مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس ، مدیر عامل شرکت پتروشیمی پارس ، مدیر عامل شرکت تکچی به عنوان مجری ارزیابی توانمندی فرایندی ، مدیر سیستمها و اطلاعات مدیریت هلدینگ و سایر نمایندگان منتخب از مدیریت هلدینگ ،شرکت پتروشیمی پارس و شرکت تکچی حضور داشتند. ابتدا مهندس ربیعی ضمن تبریک موفقیت شرکت پتروشیمی […]

در این جلسه مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس ، مدیر عامل شرکت پتروشیمی پارس ، مدیر عامل شرکت تکچی به عنوان مجری ارزیابی توانمندی فرایندی ، مدیر سیستمها و اطلاعات مدیریت هلدینگ و سایر نمایندگان منتخب از مدیریت هلدینگ ،شرکت پتروشیمی پارس و شرکت تکچی حضور داشتند.

ابتدا مهندس ربیعی ضمن تبریک موفقیت شرکت پتروشیمی پارس در اخذ امتیازاز مرحله توانمندی فرایندی و آرزوی موفقیت برای این مجموعه تلاشگر ، تداوم بهبود نظام فرایندی در همه زمینه ها خصوصا حوزه هایی که امتیازات نسبی پایین تری را اخذ نموده اند ، خواستار شدند.

در ادامه مدیر عامل شرکت تکچی و نماینده منتخب ایشان نسبت به ارائه شرحی مختصر از تعداد فرایند های ارزیابی شده و امتیازات ماخوذه و سطح کیفی و کمی مستندات ارائه شده از شرکت پتروشیمی پارس پرداختند.

سپس مدیر عامل شرکت پتروشیمی پارس ضمن قدردانی از کلیه دست اندرکاران و مجریان دومین مرحله ارزیابی توانمندی فرآیندی در سال ۱۳۹۹ و تایید توصیه های مدیر عامل محترم هلدینگ، نسبت به ادامه راه بهبود فرایندها در آینده قول مساعد دادند.