«مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس» ادعای «انرژی نیوز» را تائید کرد؛ مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس در کنفرانس «نفت و نیرو» با بیان اینکه «ذهنیتی وجود دارد که بالادست صنعت نفت جزو سیستم دولتی است و هیچ‌کس حق ورود به آن را ندارد»، گفت: مرزهای بالادست و پایین‌دست برداشته شده و آرزوی تکمیل زنجیره ارزش […]

«مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس» ادعای «انرژی نیوز» را تائید کرد؛

مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس در کنفرانس «نفت و نیرو» با بیان اینکه «ذهنیتی وجود دارد که بالادست صنعت نفت جزو سیستم دولتی است و هیچ‌کس حق ورود به آن را ندارد»، گفت: مرزهای بالادست و پایین‌دست برداشته شده و آرزوی تکمیل زنجیره ارزش از سرچاه تا پتروشیمی با ساخت «بیدبلند خلیج فارس» محقق می شود و در آینده کامل‌تر خواهد شد.

«انرژی نیوز» پیشتر از شکل‌گیری اولین «توتال ایرانی» با هدف تکمیل زنجیره‌های ارزش از بالادستی تا میان دستی، پائین‌دستی و با استفاده از فاینانس ایرانی توسط «صنایع پتروشیمی خلیج فارس» خبر داده بود.