تکریم و معارفه مدیران قبلی و جدید مالی و روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی
تکریم و معارفه مدیران قبلی و جدید مالی و روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی

سید امین موسوی عسکری به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی و حسن معینیان به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی صندوق تامین خسارت های بدنی منصوب شدند

اقتصاد و بیمه – سید امین موسوی عسکری به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی و حسن معینیان به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی صندوق تامین خسارت های بدنی منصوب شدند.

 

به گزارش روابط عمومی صندوق تأمین خسارتهای بدنی، در جلسه شورای معاونین و مدیران صندوق، مراسم تکریم و معارفه مدیران قبلی و جدید روابط عمومی و م امور مالی با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران صندوق برگزار شد.در این جلسه از بهروز ابراهیم زاده، مدیر سابق امور مالی و شمس الدین ثابت جلیسه، مدیر سابق روابط عمومی صندوق برای خدمات و تلاش‌های شایسته در دوران مسئولیت قدردانی شد.