توسعه فرهنگ جامعه مستلزم توسعه فرهنگ بیمه است
توسعه فرهنگ جامعه مستلزم توسعه فرهنگ بیمه است
مدیرروابط عمومی بیمه دی در پنل تخصصی بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه که در دو روز 13 و 14 آذرماه در دانشگاه الزهرا برگزار گردید به ارائه مقاله تخصصی و علمی خود پرداخت.

مدیرروابط عمومی بیمه دی در پنل تخصصی بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه که در دو روز ۱۳ و ۱۴ آذرماه در دانشگاه الزهرا برگزار گردید به ارائه مقاله تخصصی و علمی خود پرداخت.
بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه امسال در حالی با رعایت پروتکل های بهداشتی به پایان رسید که در آن دکتر سید فرید میرموسوی مدیر روابط عمومی و حوزه مدیریت بیمه دی به عنوان عضو در پنل «توسعه فرهنگ بیمه و ارتقای تاب آوری اقتصادی»که از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ روز شنبه ۱۳ آذر برگزار گردید به ارائه مقاله وزین و نقطه نظرش پیرامون توسعه فرهنگ بیمه پرداخت.

(( گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه اقتصادوبیمه))