توسعه صادرات بهترین راهکار حمایت از صنایع در دوران تحریم
توسعه صادرات بهترین راهکار حمایت از صنایع در دوران تحریم

مهندس ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان پس از دریافت تندیس شرکت برتر صادرات‌گرا در همایش شرکت‌های برتر ایران با بیان اینکه صادرات یکی از جنبه‌های مهم اقتصاد کشور است، در خصوص راه‌های دستیابی به توسعه صادرات تصریح کرد: تنوع محصولات صادراتی، ارتقای شرکت‌های کوچک و متوسط، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، قراردادهای تجاری، بازاریابی و برندسازی، تامین مالی صادرات و تجارت الکترونیک نمونه‌های پایداری از راه‌های توسعه صادرات در کشورهای مختلف هستند

اقتصاد و بیمه – مهندس ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان پس از دریافت تندیس شرکت برتر صادرات‌گرا در همایش شرکت‌های برتر ایران با بیان اینکه صادرات یکی از جنبه‌های مهم اقتصاد کشور است، در خصوص راه‌های دستیابی به توسعه صادرات تصریح کرد: تنوع محصولات صادراتی، ارتقای شرکت‌های کوچک و متوسط، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، قراردادهای تجاری، بازاریابی و برندسازی، تامین مالی صادرات و تجارت الکترونیک نمونه‌های پایداری از راه‌های توسعه صادرات در کشورهای مختلف هستند.

ابراهیمی گفت: تمرکز دولت بر سیاست‌های تقویت‌کننده صادرات به ویژه در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه اخیر به همراه رکود دامنه‌دار در بخش‌های پایین‌دستی فولاد، حجم تقاضای داخلی را تحت تأثیر قرار داده است، باید به عنوان یکی از اولویت‌ها مورد نظر قرار گیرد.