توسعه صادرات با ديپلماسی فعال اقتصادی
توسعه صادرات با ديپلماسی فعال اقتصادی

در حضور رئیس سازمان صنایع کوچک و متوسط کشور مالی و همچنین نمایندگان وزارت خارجه و صمت در شرکت پاکسان، ظرفیت های صادراتی این شرکت برای حضور در بازار کشور مالی تبيين شد

اقتصاد و بیمه – در حضور رئیس سازمان صنایع کوچک و متوسط کشور مالی و همچنین نمایندگان وزارت خارجه و صمت در شرکت پاکسان، ظرفیت های صادراتی این شرکت برای حضور در بازار کشور مالی تبيين شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت پاکسان “سانو سار” رئیس سازمان صنایع کوچک و متوسط کشور مالی با حضور در این شرکت و دیدار با شهریار محمدی راد مدیرعامل شرکت پاکسان، ظرفیت های تولیدی و صادراتی این شرکت را براي همکاری و ورود به کشور مالی بسيار مطلوب خواند.

شهریار محمدی راد در این نشست با تبیین رویکردهای صادراتی پاکسان بویژه در قاره آفریقا گفت: باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده بویژه در حوزه بازاریابی و فروش خارجی در تلاش هستیم تا با هدف گذاری مناسب در بازارهای بین المللی بتوانیم ضمن افزایش مقاصد صادراتی، نفوذ خود را در این بازارها نیز افزایش دهیم و علاوه بر آن فرصت هاي سرمايه گذاري و توليد مشترك را شناسايي نماييم.

مدیرعامل پاکسان با قدردانی از مسئولین وزارت خارجه و صمت برای تسهیل روابط با تجار و تصمیم سازان اقتصادی سایر کشورها افزود: یکی از عوامل اصلی برای موفقیت در عرصه‌ی اقتصاد جهانی بهره گيري از فرصت هاي مناسب بوجود آمده بر اثر ديپلماسي اقتصادي است.

وي افزود: امروزه دیپلماسی اقتصادی به عنوان يك راهبرد، نقش کلیدی را برای تولیدکنندگان در تعاملات و پایداری در بازارهای جهانی ایفا نماید.

کامبیز قشمی، مدیر بازاریابی و فروش خارجی شرکت پاکسان نیز با ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه گفت: تمامی موضوعات همکاری میان طرفین مطرح گردید و آقاي «سانو سار» نيز با اعلام رضايت از بازديد و نحوه همكاري و تعامل با اين مجموعه روابط تجاري خوبي را با شركت پاكسان متصور شد.

گفتنی است در این جلسه نمایندگان وزارت خارجه، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان توسعه و تجارت نیز “سانو سار” رئیس سازمان صنایع کوچک و متوسط کشور مالی را همراهی نمودند.