توسعه آتی ذوب آهن اصفهان منوط به مالکیت معدن سنگ آهن است
توسعه آتی ذوب آهن اصفهان منوط به مالکیت معدن سنگ آهن است
عضو هیأت مدیره تاصیکو گفت: توسعه آتی ذوب آهن اصفهان منوط به این است که در وهله اول مالکیت معدن سنگ آهن در اختیارش قرار بگیرد.

به گزارش اقتصاد بیمه ، حمیدرضا شاهوردی در حاشیه بازدید از غرفه ذوب آهن در نمایشگاه معدن و صنایع معدنی کرمان ، با اشاره به شناخت از زنجیره فولاد، اظهار داشت: بعضی مواقع عقب افتادگی ایجاد می شود که باید این عقب افتادگی ها را با یک سری مکانیزم جبران کرد. ذوب آهن در تاریخچه خود صاحب معادن بوده و حالا به هر دلیل مدیریتی انقطاع بوجود آمده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد مشخصی که همیشه در هیات مدیره صدر تامین مطرح بوده این است که دوستان این عقب افتادگی را با گرفتن معدن یا با مشارکت جبران کنند.
عضو هیات مدیره تاصیکو تاکید کرد: توسعه آتی ذوب آهن اصفهان منوط به این است که در وهله اول مالکیت معدن سنگ آهن در اختیارش قرار بگیرد.
وی افزود: اعتقاد دارم مالکیت معدن معنی آن فقط مالکیت در داخل مرزهای جغرافیایی ایران نیست و اگر شرایط اقتصادی اجازه دهد و این امکان وجود داشته باشد خارج از کشور هم بتواند این امر را انجام دهد، زیرا استمرار فرآیند تولید و توسعه آتی این شرکت بستگی به رفع این مشکل دارد. هرچند در حال حاضر هم مسئولین خرید ذوب آهن تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا این مسیر را تامین کنند.
شاهوردی با اشاره به سوددهی ذوب آهن در سال گذشته خاطرنشان کرد: شاید در گذشته شرایط اقتصادی ذوب آهن اجازه نمی داد ، اما اگر سود دهی شرکت به همان منوال سال گذشته ادامه داشته و حفظ شود، امکان خرید سهمی از شرکت های معدنی فعال وجود دارد .
وی افزود: شرکت صدرتامین این امر را در دستور کار داشت و دارد که بعنوان تکمیل زنجیره ذوب آهن، درگیر سهامداری بعضی از پتانسیل های معدنی شود. تاسیس یک شرکت اکتشافی هم بصورت مشارکتی با همین هدف دنبال می شود تا بتوانند معدنی را بگیرند.
عضو هیات مدیره تاصیکو تاکید کرد: راهی غیر از تاسیس یک شرکت اکتشافی در میان مدت و بلند مدت نیست؛در کوتاه مدت نیز باید از ظرفیت های موجود استفاده کرد.
وی تاکید کرد: ذوب آهن باید تراز خود را افزایش دهد و به تدریج محصولات کیفی را جایگزین محصولات معمول کند و با این ورودی، سودآوری را به حداکثر برساند.

پتانسیل ایجاد کنسرسیوم تامین مواد اولیه

شاهوردی فرهنگ کار جمعی را مهم دانسته و گفت: تاصیکو تلاش خود را برای ایجاد کنسرسیوم تامین مواد اولیه انجام داده و می دهد. این شرکت با مدیریت دکتر نادری که خودشان از مردان فولادی هستند این پتانسیل را دارد که این کار را دنبال کند ، و انشاالله این کار را انجام خواهد داد. اینکه بتوانیم در کنسرسیومی موفق باشیم برمی گردد به فرهنگ کار جمعی که وجود دارد.

حکمرانی در زنجیره فولاد وجود ندارد

عضو هیات مدیره تاصیکو در بخش دیگری از صحبت های خود بیان داشت: توسعه نامتوازن در زنجیره فولاد اشتباه بوده و هر عضوی فقط در چهارچوب منافع و مواضع خودش به این موضوع نگاه و آن را دنبال نموده است. در واقع حکمرانی در زنجیره فولاد وجود ندارد.
وی افزود: کشوری که این همه منابع و مولفه های توسعه را دارد و نتواند بین چرخه منافع برد-برد را برقرار کند دلیلش عدم توازن است. در مقطعی فولادساز و در مقطعی دیگر تولید کننده سنگ آهن و گاهی نوردی ها منافع می برند و همواره براساس برد- باخت است. لذا حکمرانی زنجیره بسیار مهم است که وجود ندارد.