توئیت وزیر کار در تمجید از رکوردهای تولیدی ذوب آهن اصفهان
توئیت وزیر کار در تمجید از رکوردهای تولیدی ذوب آهن اصفهان

وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی در توئیتی ، از رکوردهای تولیدی اخیر ذوب آهن اصفهان ، در دوره مدیریت جدید این شرکت تمجید کرد. حجت‌الله عبدالملکی، در این توئیت نوشت: تجربه مدیریتی در همین مدت کوتاه دولت مردمی نشان داده که بخش قابل توجهی از دستاوردهای مهم، صرفا با سالم سازی مدیریتی و […]

وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی در توئیتی ، از رکوردهای تولیدی اخیر ذوب آهن اصفهان ، در دوره مدیریت جدید این شرکت تمجید کرد.
حجت‌الله عبدالملکی، در این توئیت نوشت: تجربه مدیریتی در همین مدت کوتاه دولت مردمی نشان داده که بخش قابل توجهی از دستاوردهای مهم، صرفا با سالم سازی مدیریتی و با همین ظرفیت‌های موجود به دست می‌آید؛ ذوب آهن اصفهان که در مجموعه وزارت مردم به تازگی تغییر در راس خود را تجربه کرده در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰بالغ بر ۶ رکورد تولیدی قابل توجه کسب کرد و توانست رکورد تولید چدن در ۵۰ سال گذشته به میزان ۲۷۶۹۰۰۰ تن و رکورد تولید ماهیانه چدن‌مذاب به میزان ۲۵۰۸۷ تن در بهمن ماه ۱۴۰۰ را بشکند؛ همچنین شکست رکورد تولید پنجاه سال گذشته در کک خشک نیز با تولید ۱۲۲۳ هزار تن درسال ۱۴۰۰ محقق شد.

شایان ذکر است ، مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان است که تلاش نموده با رویکرد جدید به ویژه در تامین مواد اولیه ، تولید این مجتمع عظیم صنعتی را افزایش دهد