تهرانی‌ها از صعود به ارتفاعات خودداری کنند
تهرانی‌ها از صعود به ارتفاعات خودداری کنند

با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف و کولاک در ارتفاعات شمال استان تهران از آخر وقت امروز دوشنبه ۱۷ بهمن تا پنجشنبه ۲۰ بهمن، شهروندان از صعود به ارتفاعات خودداری کنند

اقتصاد و بیمه – سازمان مدیریت بحران استان تهران: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف و کولاک در ارتفاعات شمال استان تهران از آخر وقت امروز دوشنبه ۱۷ بهمن تا پنجشنبه ۲۰ بهمن، شهروندان از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.