سازمان غذا و دارو پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه‌ مجاز تولیدی (آکرودیته) محصول و مواد اولیه شرکت داروسازی پارس دارو را به مدت دو سال تمدید کرد.

به گزارش خبرنگارما به نقل از روابط عمومی پارس دار،آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی پارس دارو پیش‌تر موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه‌ مجاز تولیدی (آکرودیته) محصول و مواد اولیه شده بود که این پروانه با رعایت الزامات جدید WHO و ایزو ۱۷۰۲۵ از سوی سازمان غذا و دارو به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.
همچنین پروانه مسئول فنی آزمایشگاه مجاز تولیدی (آکرودیته) شرکت پارس دارو نیز از سوی سازمان غذا و دارو صادر گردید.