تقسیم ۱۰۲ میلیارد سود در مجمع گروه تولیدی مهرام
تقسیم ۱۰۲ میلیارد سود در مجمع گروه تولیدی مهرام
گزارش تصویری مجمع عمومی عادی سالیانه گروه تولیدی مهرام. گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه