تقسیم سود ۴۰۰۰ریالی به ازای هر سهم شرکت سنگ آهن گهر زمین
تقسیم سود ۴۰۰۰ریالی به ازای هر سهم شرکت سنگ آهن گهر زمین

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سنگ آهن گهر زمین منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ با حضور ۹۳ درصد سهامدارن و به ریاست محمد کوچک شیرازی برگزار گردید . در پایان با رای اکثریت سهامداران ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ با تقسیم سود ۴۰۰۰ریالی به ازای هر سهم ، مجمع به […]


مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سنگ آهن گهر زمین منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ با حضور ۹۳ درصد سهامدارن و به ریاست محمد کوچک شیرازی برگزار گردید .
در پایان با رای اکثریت سهامداران ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ با تقسیم سود ۴۰۰۰ریالی به ازای هر سهم ، مجمع به کار خود پایان داد .


((گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه ))