تقسیم سود ۱۷۵۰۰ ریالی به ازای هر سهم پتروشیمی مارون
تقسیم سود ۱۷۵۰۰ ریالی به ازای هر سهم پتروشیمی مارون
مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و مجمع عمومی بطور فوق العاده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت پتروشیمی مارون با حضور بیش از ۸۷ درصد سهامداران حقیقی برگزار گردید.

 

دکتر امرایی با تصریح اینکه مارون در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲۷ هزار میلیارد فروش داشته که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشدی ۵۵ درصدی داشته است افزود : بزرگ ترین چالش تولید در سال ۱۴۰۰ تامین خوراک بود چرا که هزینه های خوراک و یوتیلیتی نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۸۸ درصد رشد داشت .

این مدیر جوان و محقق یکی از برنامه های طراحی شده برای سال ۱۴۰۱ در پتروشیمی مارون را انجام اورهال و تعمیرات اساسی با هدف به روزآوری تجهیزات خطوط تولید عنوان کرد و عزم راسخ مارون بر انجام مطالعات گسترده جهت راه اندازی صنایع پایین دستی را بزرگ ترین استراتژی ۱۴۰۱ به شمار آورد.

 

 

(( گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه ))