تفویض اختیار به شركت های بیمه ای از طرف بیمه مركزی با جدیت بیشتری دنبال می شود.
تفویض اختیار به شركت های بیمه ای از طرف بیمه مركزی با جدیت بیشتری دنبال می شود.
قائم مقام بیمه مرکزی با اشاره به بازنگری در آیین نامه شماره ۹۰ شورای عالی بیمه: آیین نامه شماره ۹۰ شورای عالی بیمه با هدف کاهش تصدی گری و چابک سازی نهاد ناظر همچنین تسهیل تدریجی روند جوانگرایی در صنعت بیمه و در چارچوب قوانین بالادستی مورد بازنگری قرار گرفته است.

اقتصادوبیمه؛

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی قائم مقام و عضو هیات عامل بیمه مرکزی با اعلام این مطلب و تاکید بر این نکته که اصلاح آیین نامه ۹۰ موجب توسعه صنعت بیمه و تقویت کمی و کیفی منابع انسانی می شود ، خاطرنشان کرد: نهاد ناظر صنعت بیمه در راستای کاهش اختیارات اجرایی خود و تمرکز بیشتر بر تقویت ابعاد نظارتی و ماموریتهای اصلی، مسئولیت احراز صلاحیت مسئولان کلیدی و عملیاتی غیر از مدیران ارشد را به موسسات بیمه ای واگذار کرده است .

دکتر مجید مشعلچی با تشریح اهمیت ایجاد تحول در این صنعت گفت: با اجرای این آیین نامه ورعایت موارد آن در انتصاب مسئولان کلیدیِ موسسات صنعت، یک گام بلند به سمت چابک سازی در اداره صنعت بیمه برداشته خواهد شد.

وی تصریح کرد: این آیین نامه از تاریخ تصویب و ابلاغ شورای عالی بیمه اجرایی و عطف به ماسبق نخواهد شد .

شایان ذکر است این موارد در قالب پیشنهادات بیمه مرکزی و کميسيون تخصصی شورای عالی بیمه به سیصد و نود و دومین نشست شورا ارایه شده است و هنوز به تصویب نهایی اعضا نرسیده است.