تفاهم نامه گروه صنایع خلیج فارس با شبکه تبادل فناوری
تفاهم نامه گروه صنایع خلیج فارس با شبکه تبادل فناوری

به گزارش اقتصاد بیمه با تاکید مدیران ارشد هر دو مجموعه مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد و در حضور اصحاب رسانه ، تفاهم نامه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شبکه تبادل فناوری در سومین روز نمایشگاه_نفت_گاز_پالایش_و_پتروشیمی مورد توافق قرار گرفته و این تفاهم نامه امضا شد . (( گزارش تکمیلی به زودی در سایت […]

به گزارش اقتصاد بیمه با تاکید مدیران ارشد هر دو مجموعه مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد و در حضور اصحاب رسانه ، تفاهم نامه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شبکه تبادل فناوری در سومین روز نمایشگاه_نفت_گاز_پالایش_و_پتروشیمی مورد توافق قرار گرفته و این تفاهم نامه امضا شد .

(( گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه ))