تفاهم نامه گروه صنایع خلیج فارس با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تفاهم نامه گروه صنایع خلیج فارس با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

به گزارش اقتصاد بیمه ، حسب توافق پیشین بین مدیران ارشد هر دو مجموعه مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد و در حضور اصحاب رسانه ، تفاهم نامه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سومین روز نمایشگاه_نفت_گاز_پالایش_و_پتروشیمی مورد توافق قرار گرفته و این تفاهم نامه امضا شد . (( […]

به گزارش اقتصاد بیمه ، حسب توافق پیشین بین مدیران ارشد هر دو مجموعه مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد و در حضور اصحاب رسانه ، تفاهم نامه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سومین روز نمایشگاه_نفت_گاز_پالایش_و_پتروشیمی مورد توافق قرار گرفته و این تفاهم نامه امضا شد .

(( گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه ))