تفاهم نامه سه جانبه همکاری مشترک جذب و بکارگیری نیروی انسانی به امضا رسید
تفاهم نامه سه جانبه همکاری مشترک جذب و بکارگیری نیروی انسانی به امضا رسید

تفاهم نامه همکاری سه جانبه اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، پتروشیمی غدیر و بنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف جذب و بکارگیری نیروهای بومی امضا شد

اقتصاد و بیمه – تفاهم نامه همکاری سه جانبه اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، پتروشیمی غدیر و بنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف جذب و بکارگیری نیروهای بومی امضا شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، با هدف جذب، آموزش و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز شرکت های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تفاهم نامه سه جانبه میان اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، پتروشیمی غدیر و بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بندرماهشهر امضا شد.

تفاهم نامه همکاری سه جانبه با موضوعات ذیل به امضا رسید:

معرفی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت پتروشیمی غدیر در طرح احداث واحد کلر از طرف اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، اختصاص سهمیه ۲۵ درصدی مقرراتی جذب فرزندان شهید، جانباز، ایثارگر و آزاده، تشخیص بومی بودن افراد معرفی شده توسط اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و همچنین جذب و آموزش حین کار نیروی مورد نیاز واحد کلر در زمان بهره برداری از نیروهای بومی معرفی شده جهت انجام پروژه از دیگر مفاد این تفاهم نامه سه جانبه بود.

تفاهم نامه سه جانبه همکاری مشترک بکارگیری و جذب نیروی انسانی، میان حسین صفاری مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی غدیر، سید هادی تقوی مدیر اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و مهدی ابراهیمی فر رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران ماهشهر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ به امضا طرفین رسید.