تفاهم نامه ای برای تجلی شعار سال
تفاهم نامه ای برای تجلی شعار سال

به گزارش اقتصاد بیمه، مراسم امضای تفاهم نامه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با دانشگاه_صنعت_نفت در سومین روز نمایشگاه_نفت_گاز_پالایش_و_پتروشیمی در حال برگزاری است. (( گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه ))

به گزارش اقتصاد بیمه، مراسم امضای تفاهم نامه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با دانشگاه_صنعت_نفت در سومین روز نمایشگاه_نفت_گاز_پالایش_و_پتروشیمی در حال برگزاری است.

(( گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه ))