تعیین تکلیف بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان اموال تملیکی
تعیین تکلیف بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان اموال تملیکی

این سازمان در یک‌سال گذشته اقدامات خوبی را انجام داده به طوری که در بحث تعیین تکلیف کالا، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان کالا را تعیین تکلیف کرده‌ایم که نسبت به دوره قبل قابل مقایسه نیست

اقتصاد و بیمه – رئیس سازمان اموال تملیکی گفت: این سازمان در یک‌سال گذشته اقدامات خوبی را انجام داده به طوری که در بحث تعیین تکلیف کالا، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان کالا را تعیین تکلیف کرده‌ایم که نسبت به دوره قبل قابل مقایسه نیست.

سید عبدالمجید اجتهادی، رئیس سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: این سازمان در یک‌سال گذشته اقدامات خوبی را انجام داده است به طوری که در بحث تعیین تکلیف کالا، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان کالا را تعیین تکلیف کرده‌ایم که نسبت به دوره قبل قابل مقایسه نیست.

وی افزود: بیش از ۷۰۰ درصد افزایش فروش داشته‌ایم که برابر بیش از ۸ هزار میلیارد تومان فروش بوده به طوری که در دوره مشابه گذشته یک‌هزار میلیارد تومان فروش داشته‌ایم.

رئیس سازمان اموال تملیکی بیان کرد: در مزایده روز پنجشنبه برای نخستین بار یک‌هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان در یک مزایده کالا فروخته شده است.

وی بیان کرد: در یک‌سال گذشته اقدامات فوق العاده‌ای انجام شده به طوری که کالا‌های رسوبی ۱۵ الی ۲۰ سال گذشته در انبار‌ها تعیین تکلیف شده است.

اجتهادی بیان کرد: خودرو‌های بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی امکان فروش از طریق مزایده را ندارند و خودرو‌های قاچاق زیر ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی در شرایط فعلی طبق مکاتبه وزارت صمت امکان شماره گذاری ملی ندارند، بنابراین از طریق مزایده نمی‌توانیم فروش داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: موتور سیکلت‌های ۲۵۰ سی سی قابلیت فروش به صورت عموم را ندارد و در موتور سیکلت‌های زیر ۲۵۰ سی سی مشکل فروش از طریق مزایده را نداریم، ولی عمده موتور سیکلت‌های موجود در اموال تملیکی بالای ۲۵۰ سی سی است.