تعمیرات اساسی واحد پلی اتیلن سنگین(HDPE)شرکت پتروشیمی امیرکبیر به دست متخصصان داخلی
تعمیرات اساسی واحد پلی اتیلن سنگین(HDPE)شرکت پتروشیمی امیرکبیر به دست متخصصان داخلی
انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی واحد پلی اتیلن سنگین پتروشیمی امیرکبیر به دست متخصصان داخلی/واحد HDPE با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار گرفت

تعمیرات اساسی واحد پلی اتیلن سنگین(HDPE)شرکت پتروشیمی امیرکبیر به دست متخصصان داخلی و پس از ۲۴ روز تلاش شبانه روزی در روزهای گرم خردادو تیرماه ۱۴۰۱ به انجام رسید و این واحد از تاریخ هشتم تیرماه با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار گرفت.

واحد پلی اتیلن سنگین،اولین واحد تولیدی راه اندازی شده مجموعه امیرکبیر در سال ۱۳۸۲است که اصلی ترین گرید های آن یعنی EX3و EX5 مخاطبان وفاداری در بازار پلمیری دارد.

 

تعمیرات اساسی این واحد از تاریخ ۱۶ خردادماه سال جاری و با تمرکز بر تعمیرات کامل اکسترودر پس از گذشت ۱۹ سال از راه اندازی آغاز شد و با تلاش متخصصان داخلی به انجام رسید‌.

همچنین در جریان پروسه تعمیرات اساسی این واحد،اورهال اساسی تابلوهای برق،تعمیرات اساسی همزن راکتور،تعویض پکینگ تعدادی از برج ها،تمیزکاری مبدل اواپراتور واحد و تعویض سه مبدل و ریتیوب دو مبدل دیگر؛صورت گرفت تا واحد پلی اتیلن سنگین با ظرفیت اسمی ۱۴۰ هزارتن در سال با ظرفیت کامل و توان مضاعف در مدار تولید قرار بگیرد.

 

مجموعه این تلاش ها با دست پرتوان متخصصان داخلی شرکت پتروشیمی امیرکبیر صورت گرفت.

 

۵۲ درصد شرکت پتروشیمی امیرکبیر متعلق به هلدینگ توسعه سرمایه رفاه زیرمجموعه بانک رفاه کارگران و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است که در شهرستان بندر ماهشهر قرار دارد.