تعامل مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با مدیران عامل بانک های تجارت و ملت
تعامل مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با مدیران عامل بانک های تجارت و ملت

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در نشست با مدیران عامل بانک های تجارت و ملت اعطای تسهیلات ویژه بانکی برای اتمام پروژه های توسعه ای و مواد اولیه را خواستار شد

اقتصاد و بیمه – مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در نشست با مدیران عامل بانک های تجارت و ملت اعطای تسهیلات ویژه بانکی برای اتمام پروژه های توسعه ای و مواد اولیه را خواستار شد.

 

مهدی کوهی ۳۰ بهمن ماه در نشست جداگانه با مدیران عامل بانک های تجارت و ملت راهکارهای افزایش سطح تعاملات و همکاری های دوجانبه را بررسی کرد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این نشست ها با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید، گفت: همکاری بانک ها با شرکت های صنعتی پیامدهای مثبت اقتصادی را به دنبال دارد و با تعامل و تداوم این همکاری تولید پایدار، اشتغال وشکوفایی اقتصادی کشور رقم خواهد خورد.

کوهی با تشریح پیشینه تعامل ذوب آهن اصفهان با بانک ها افزود: حمایت های بنگاه های مالی و پولی کشور با استفاده از ابزارهای نوین مالی در حقیقت حمایت از تولید و تلاش کارگران برای توسعه پایدار می باشد.

وی گفت: انتظار می رود بانک ها تسهیلات ویژه ای با نرخ مناسب برای پرسنل ذوب آهن اصفهان اختصاص دهند. دکتر اخلاقی و دکتر دولت آبادی مدیران عامل بانک های تجارت و ملت نیز ضمن تاکید بر حمایت از تولید گفتند: با توجه به تعاملات این بانک ها با ذوب آهن اصفهان تلاش خواهیم کرد با راهکارهای مختلف، با تمام توان از تولید و صنعتگران حمایت کنیم.