اقتصاد و بیمه- در سومین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه در سال ۱۴۰۳ که روز چهارشنبه ۲۳ خرداد با حضور دکتر محمدمهدی عسگری رئیس پژوهشکده بیمه و اعضای این شورا در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد، علاوه بر ارائه و تصویب طرح پژوهشی در حوزه «حکمرانی داده صنعت بیمه»، موضوع و محورهای پیشنهادی برای سی‌و‌یکمین […]

اقتصاد و بیمه- در سومین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه در سال ۱۴۰۳ که روز چهارشنبه ۲۳ خرداد با حضور دکتر محمدمهدی عسگری رئیس پژوهشکده بیمه و اعضای این شورا در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد، علاوه بر ارائه و تصویب طرح پژوهشی در حوزه «حکمرانی داده صنعت بیمه»، موضوع و محورهای پیشنهادی برای سی‌و‌یکمین همایش بیمه و توسعه و برگزاری این رویدار در سطح بین‌المللی ارائه و بررسی شد و «فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت بیمه و تکافل» به عنوان موضوع همایش تصویب گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشکده بیمه، طرح پژوهشی «طراحی چارچوب و الزامات حکمرانی داده صنعت بیمه» به روش مطالعه کتابخانه ای، موردکاوی و بنچمارک طی ۱۲ ماه انجام خواهد شد. فاز نخست این طرح پژوهشی، با ارزیابی اولیه وضعیت فعلی صنعت بیمه از منظر حکمرانی داده آغاز خواهد شد. سپس مدل مفهومی اولیه بلوغ صنعت بیمه (بومی) با درنظر گرفتن ملاحظات صنعت بیمه ایران و محدودیت‌ها و شرایط خاص کشور، طراحی خواهد شد. ابعاد و شاخص‌های این مدل بر اساس مصاحبه با خبرگان طراحی و تشکیل خواهد شد و قوانین بالادستی و برنامه‌های راهبردی بیمه مرکزی ج.ا.ایران نیز در این راستا مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از کدگذاری یافته¬ها به واسطه کدهای باز، محوری و انتخابی و مقوله‌بندی بر اساس تکنیکی مشابه نظریه داده بنیاد، مولفه¬های مدل بومی شناسایی خواهد شد. و در نهایت مدل بومی، برای تایید نهایی از طریق پرسشنامه در اختیار خبرگان بیمه قرار می¬گیرد. سپس با جمع بندی نظرات، مدل ارزیابی بلوغ داده نهایی خواهد شد و پس از نهایی شدن مدل بلوغ بومی صنعت بیمه، نسبت به اجرای ارزیابی اقدام می‌شود.

IMG_4491-min.JPG
در راستای الزامات صنعت بیمه در خصوص امنیت و محرمانگی داده از مطالعات کتابخانه ای، موردکاوی و بنچمارک استفاده می شود و استانداردهای بین المللی و ملی و قوانین و مقررات ملی در این خصوص مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در مورد الزامات صنعت بیمه در خصوص کیفیت داده نیز علاوه بر استفاده از مطالعات کتابخانه ای، موردکاوی و بنچمارک، استانداردهای بین¬المللی و ملی و قوانین و مقررات ملی در این خصوص مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از خروجی‌های مورد انتظار این پژوهش می‌توان به ارائه مدل بومی شده ارزیابی بلوغ حکمرانی داده صنعت بیمه، گزارش ارزیابی بلوغ حکمرانی داده، مدل عملیاتی حکمرانی داده، نقش‌ها و مسئولیت‌های حکمرانی داده، نحوه گزارش‌گری و پاسخگویی شرکت‌ها به نهاد ناظر، مدل استاندارد طبقه‌بندی داده‌ها در صنعت بیمه، استاندارد برچسب‌گذاری سطح محرمانگی و امنیتی داده‌ها، الزامات نشر و دسترسی به داده‌ها، الزامات شناسایی داده‌های شخصی و مدل ارزیابی کیفیت داده‌های صنعت بیمه اشاره کرد.
شایان ذکر است در سومین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه تعیین موضوع و بین‌المللی شدن سی‌و‌یکمین همایش بیمه و توسعه سال ۱۴۰۳ مورد  بحث و بررسی قرار گرفت و عناوین پیشنهادی و بین‌المللی شدن آن به تصویب رسید.
بر پایه این گزارش، در راستای تحقق راهبرد سوم از چالش دوم بخش بیمه از سند تحول دولت مردمی که با هدف ارتقای فناوری‌های نوین در صنعت بیمه و تحقق وضع مطلوب و همسو با سیاست‌های کلی نظام می‌باشد و همچنین با توجه به اقدامات عملیاتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد ساختارهای سازمانی و بسترسازی استقرار زیست‌بوم فناوری بیمه در کشور و ماموریت اصلی نهاد ناظر صنعت بیمه در عرصه فناوری که تسهیل‌گری و بسترسازی برای توسعه و سرعت بخشی به فرایندهای نوآورانه است، پژوهشکده بیمه با نظرخواهی از اعضای شورای پژوهشی، کارگروه مدیریت ریسک، کارگروه تکافل و گروه‌های پژوهشی پژوهشکده بیمه، عنوان «فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت بیمه و تکافل» را برای سی‌ویکمین همایش ملی و دوازدهمین همایش بین‌المللی همایش بین‌المللی بیمه و توسعه پیشنهاد نمود که به تصویب اعضای شورا رسید.
همچنین «کاربرد فناوری‌های نوین در مدل‌های کسب و کار عملیاتی تکافل»، «آینده پژوهشی در توسعه بازارهای تکافلی در ایران»، «نقش تکافل در مدیریت ریسک‌های نوظهور و بلایای طبیعی در ایران»، «استانداردهای شرعی و حسابداری تکافل و نحوه مدیریت ریسک شرعی»، «مدیریت ریسک مالی و فرایند ارزیابی کفایت سرمایه برای شرکت‌های تکافل» به عنوان محورهای همایش در بخش تکافل، «فرصت‌ها و تهدید‌های فناوری مالی برای صنعت بیمه در سطح عملیاتی»، «کاربرد فناوری‌های نوین در پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای، کاهش هزینه‌های ارزیابی خسارت و صدور در انواع رشته‌های بیمه»، «راهبردهای رقابتی کردن و رشد صنعت بیمه با استفاده از فناوری‌های نوین» و «راهکارهای بیمه در مواجهه با تغییرات اقلیمی با استفاده از فناوری‌های نوین» به عنوان محورهای همایش در بخش بیمه و «الزامات نظارت هوشمند و تنظیم‌گری در عملیات بیمه و تکافل» و «طراحی و قیمت گذاری محصولات تکافلی و بیمه‌ای متأثر از فناوری‌های نوین» به عنوان محورهای همایش در بخش بیمه و تکافل در شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه تصویب شد.
در این نشست علاوه بر بررسی و تصویب شیوه‌نامه اجرایی آزمایشگاه ریسک پژوهشکده بیمه، در خصوص تعیین رده‌های مختلف طرح‌های پژوهشی از جمله کوچک، متوسط و بزرگ نیز بحث و تبادل نظر شد.