تصویب افزایش سرمایه « ونفت »
تصویب افزایش سرمایه « ونفت »
افزایش سرمایه ۳۳۵ میلیارد تومانی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت به تصویب رسید.

افزایش سرمایه ۳۳۵ میلیارد تومانی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت به تصویب رسید.

هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت مجوز افزایش سرمایه ۲۰۳ درصدی این شرکت را از محل سود انباشته به تصویب رساند.

بر این اساس سرمایه ونفت از مبلغ ۱۶۵ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

این افزایش سرمایه به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه شرکت، تامین مالی منابع مورد نیاز طرح‌های پیشنهادی و همچنین حفظ و افزایش سهم بازار انجام خواهد گرفت.