تصویب افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
تصویب افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی‌عام) مورخ 1401/11/19 در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش سالن تلاش برگزار گردید

اقتصاد و بیمه – مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی‌عام) مورخ 1401/11/19 در محل مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش سالن تلاش برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور بیش از 9/88 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حسینی بود، که جنابان کریمی و فرخی در مقام نظار اول و دوم و آقای سید جواد میرطاهر به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط دکتر میرطاهر، مدیرعامل جوان و جهادی مجموعه و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.

به گفته سکاندار شرکت این افزایش سرمایه از دو محل سود انباشته ، آورده نقدی سهامداران و در مجموع 000/00/40 که جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و جلوگیری از وجه نقد از شرکت اصلی صورت می پذیرد.
«گزارش تکمیلی بزودی در نشریه و پایگاه خبری»