تصویب افزایش سرمایه شرکت داروسازی کاسپین تامین
تصویب افزایش سرمایه شرکت داروسازی کاسپین تامین
مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت داروسازی کاسپین تامین برگزار شد . گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه