تصویب افزایش سرمایه بیش از ۴۳ درصدی البرز دارو
تصویب افزایش سرمایه بیش از ۴۳ درصدی البرز دارو

مجمع عمومی عادی فوق العاده صاحبان سهام شرکت البرز دارو (سهامی‌عام) مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ در محل دانشکده داروسازی دانشگاه تهران برگزار گردید.

اقتصاد و بیمه – در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دکترفرشید مرادی بود، که جنابان دکتر مهدی ناصری و دکتر سید مهدی رضوی در مقام نظار اول و دوم و آقای موسوی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
«گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه»