تشریح اهمیت و برنامه های نمایشگاه چهارم، در ارتباط زنده با شبکه بین المللی خبر
تشریح اهمیت و برنامه های نمایشگاه چهارم، در ارتباط زنده با شبکه بین المللی خبر

مهرداد عظیــمی دبیر اجرایی “چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل و دانش بنیـان در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایشی”، دقایقی پیش در ارتباط زنده با شبکه بین المللی خبر، به تشریح مهمترین برنامه های این رویداد مهم پرداخت

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، مهرداد عظیــمی دبیر اجرایی “چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل و دانش بنیـان در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایشی”، دقایقی پیش در ارتباط زنده با شبکه بین المللی خبر، به تشریح مهمترین برنامه های این رویداد مهم پرداخت.