دومین گفت و گوی پایگاه خبری - تحلیلی مثلث مالی فردا یکشنبه 9 آذرماه با حضور مهندس مجید بختیاری مدیرعامل شرکت بیمه رازی انجام میشود.

دومین گفت و گوی پایگاه خبری – تحلیلی مثلث مالی فردا یکشنبه ۹ آذرماه با حضور مهندس مجید بختیاری مدیرعامل شرکت بیمه رازی انجام میشود.

مجید بختیاری از مدیران با تجربه صنعت بیمه هستند . ریاست اداره حسابداری بانک ها در مدیریت امور مالی بیمه‌ایران – مدیر کل امور مالی بو مدیر کل فناوری اطلاعات و آمار بیمه‌ایران – عضویت درشورای سرمایه گذاری شرکت بیمه‌ایران و مدیرعاملی شرکت بیمه دی از جمله سوابق اوست.

بختیاری از مهرماه سال ۹۷ مدیریت شرکت بیمه رازی را برعهده دارد در دوره مدیریت او واحد مستقل سرمایه گذاری تشکیل شد که این تیم جدید توانست سود مشارکت درمنافع بیمه های عمرو سرمایه گذاری رازی در سال مالی ۹۸ را به ۳۹ درصد افزایش دهد که سود قابل توجهی برای بیمه های عمر و سرمایه گذاری است .

مجید بختیاری فردا یکشنبه ساعت ۱۳ میهمان پایگاه خبری -تحلیلی مثلث مالی است و به سوالات درباره استراتژی و بهره مندی از اکوسیستم همراز رازی پاسخ خواهد داد . شما می توانید درصفحه اینستاگرام این پایگاه خبری به آدرس mosalas_mali دراین گفت و گو همراهی کنید.