تدابير مديريت براي تداوم مسير رشد در شرکت بين المللي محصولات پارس
تدابير مديريت براي تداوم مسير رشد در شرکت بين المللي محصولات پارس

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بين المللي محصولات پارس (سهامی‌عام) مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کشاورزي ايران تشکیل گردید

اقتصاد و بیمه – مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بين المللي محصولات پارس (سهامی‌عام) مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کشاورزي ايران تشکیل گردید.

در این مجمع که بیش از ۶۵/۷۳ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای نيکپوي قاسملو بود، که جنابان محمدرضا حيدري کرد زنگنه و سيد مصطفي الوانکار در مقام نظار اول و دوم و آقای حسن بغدادي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ با تقسیم سود ۵۰ ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین ارقام نگرآريا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هوشيارمميز به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.