تحول دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است/ راه‌اندازی مرکز سند‌باکس بیمه‌ای و مرکز نوآوری
تحول دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است/ راه‌اندازی مرکز سند‌باکس بیمه‌ای و مرکز نوآوری

اقتصاد و بیمه- علی بنیادی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در پاسخ به سوال مجری استودیو «های‌ریسک» مبنی بر طرح های بیمه مرکزی برای تحول دیجیتال گفت: تحول دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست بلکه الزام و اجبار است. در دنیا نوآوری را پیشران شرکت می دانند چون موتور محرک اقتصاد است. اکنون دیگر تنها […]

اقتصاد و بیمه- علی بنیادی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در پاسخ به سوال مجری استودیو «های‌ریسک» مبنی بر طرح های بیمه مرکزی برای تحول دیجیتال گفت: تحول دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست بلکه الزام و اجبار است. در دنیا نوآوری را پیشران شرکت می دانند چون موتور محرک اقتصاد است. اکنون دیگر تنها نوآوری مهم نیست بلکه سرعت رسیدن به نوآوری مهم است. شما اگر لحظه ای درنگ کنید اپلیکیشن یا نتیجه تحقیق و توسعه شما توسط رقیب رونمایی می شود.
بنیادی در ادامه افزود: الحمدلله با راه‌اندازی مرکز نوآوری و ایجاد مرکز سند باکس بیمه ای(محیط آزمونگری) می‌توانیم توسعه نوآوری داشته باشیم. چون ما موارد و موجودیت‌هایی داریم که شاید در قالب آئین‌نامه‌های ما نگنجند این موارد در سندباکس مطالعه می شوند و با پیش‌فرض پذیرش که در تنظیم‌گری همه الزامات توسعه فن آوری را نمی دانیم و فناوران ما هم می پذیرند که هم اقتضائات تنظیم‌گری را نمی‌داند. در سند باکس به مطالعه و آزمون آن‌ها می پردازیم.

#بیمه_مرکزی#استودیو_های‌ریسک#کیش_اینوکس۲۰۲۳