تحریریه گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه، در سال جدید،  سلامتی،  شادی، پیروزی، مهر و دوستی و عشق را برای شما آرزومند است
تحریریه گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه، در سال جدید،  سلامتی،  شادی، پیروزی، مهر و دوستی و عشق را برای شما آرزومند است

فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است. آینده ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد

اقتصاد و بیمه – فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است. آینده ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد.