تجمیع امور بیمه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی به بیمه دی
تجمیع امور بیمه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی به بیمه دی

تفاهم‌نامه‌ی تجمیع امور بیمه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی، میان این دانشگاه و بیمه دی به امضاء رسید

اقتصاد و بیمه – تفاهم‌نامه‌ی تجمیع امور بیمه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی، میان این دانشگاه و بیمه دی به امضاء رسید.

 

به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ طی تفاهم‌نامه‌ای که با حضور دکتر صلاحی‌نژاد سرپرست بیمه دی و دکتر جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی به امضاء رسید، تجمیع امور بیمه‌ای این دانشگاه به بیمه دی سپرده شد. دکتر صلاحی‌نژاد با اشاره به بیمه درمان تکمیلی اعضاء هیئت علمی، کارکنان، بازنشستگان و دانشجویان این دانشگاه، به عنوان یکی از اهم مفاد این تفاهم‌نامه اظهار داشت؛ بیمه دی در حال حاضر یکی از بزرگترین پروژه‌های درمان تکمیلی در کشور را هدایت و راهبری می‌کند و با توجه به تجربه و توانمندی این شرکت در این‌ خصوص، امید است تا ارائه‌ی خدمات درمان تکملی به این دانشگاه، به نحو مطلوبی انجام شده و تعامل خوبی میان دو مجموعه برقرار گردد. دکتر جاوید نیز در نشست امضای این تفاهم‌نامه بیان داشت؛ برای انتخاب شرکت بیمه‌گر، شاخص‌های تخصصی متعددی، ازجمله گستردگی تعداد شعب (به ازاء هر استان، یک شعبه)، سطح توانگری مالی و آنلاین بودن مراکز درمانی مدنظر بود، که از بین ۱۴ شرکت بیمه‌گر، شرکت بیمه دی واجد بهترین شرایط تشخیص داده شد. شایان ذکر است؛ در این جلسه دکتر سجاد رامندی معاون فنی اشخاص بیمه دی و برخی دیگر از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی حضور داشتند.