«تجلی» در مسیر سبز
«تجلی» در مسیر سبز
نماد تجلی در بازار بورس امروز در مدار ۴.۴ درصد مثبت و در محدوده قیمتی یک هزار و ۳۵۸ ریال نوسان داشت

اقتصادوبیمه ؛

نماد تجلی در بازار بورس امروز در مدار ۴.۴ درصد مثبت و در محدوده قیمتی یک هزار و ۳۵۸ ریال نوسان داشت. ️نسبت‌ها معاملات ۱ به ۲ به نفع خریدار  و سهم حقیقی‌ها از خریدهای امروز این نماد حدود ۹۹ درصد بود.