کارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران با حضور مصطفی زندی مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل بیمه مرکزی از اعضای سابق این کارگروه تجلیل کرد.

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، روز دوشنبه و در جلسه کارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران از اعضای سابق این کارگروه تجلیل شد.
عبدالوهاب جاذبی مدیر پیشین روابط عمومی بیمه پاسارگاد، دکتر امیر لعلی مدیر پیشین روابط عمومی بیمه تعاون، مهکامه عبدی مدیر پیشین روابط عمومی بیمه حافظ و دکتر محمد صاحب بیانی مدیر روابط عمومی پیشین بیمه تجارت نو از جمله اعضایی بودند که در جلسه امروز از آنها تقدیر شد.
گفتنی است در بین مدیرانی که از ایشان تجلیل به عمل آمد بصورت ویژه از خدمات آقای جاذبی مدیر سابق روابط عمومی بابت سالها تلاش در جهت توسعه فرهنگ بیمه تقدیر بعمل آمد. لازم به ذکر است عبدالوهاب جاذبی پس از ۳۲ سال  تلاش و خدمت طی ماه گذشته به افتخار بازنشستگی نائل آمد.