«تجلی»، نماد جذاب بازار سرمایه
«تجلی»، نماد جذاب بازار سرمایه
شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات طی مرداد ماه ۱۴۰۱، نزدیک به پنج میلیارد تومان از معاملات خود سود به دست آورد.

به گزارش اقتصادوبیمه و به نقل از روابط عمومی شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات،

این شرکت طی مرداد ماه ۱۴۰۱، نزدیک به پنج میلیارد تومان از معاملات خود سود به دست آورد. ارزش پرتفوی بورسی «تجلی» نیز در این ماه، به دو هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان رسید.