به منظور کسب اطلاعات بیشتر و دریافت تعرفه تبلیغات در سایت اقتصاد و بیمه با مدیریت بازرگانی به شماره

۰۲۱۸۸۸۵۱۵۶۴

تماس حاصل فرمایید یا با آدرس berand3090@yahoo.com مکاتبه نمایید .