به منظور کسب اطلاعات بیشتر و دریافت تعرفه تبلیغات در سایت اقتصاد و بیمه با مدیریت بازرگانی به شماره

۷۳۱۰ ۹۴۵ ۰۹۱۲

تماس حاصل فرمایید

یا با آدرس berand3090@yahoo.com مکاتبه نمایید .