تبریک مدیر روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات
تبریک مدیر روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات
به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات، مدیر برند،مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پیامی را صادر کردند.

 

 

قتصاد و بیمه- به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات، مدیر برند،مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پیامی را صادر کردند.