تببین رویکرد اقتصاد چرخشی در کنفرانس پلنکس توسط مهندس تجلی زاده
تببین رویکرد اقتصاد چرخشی در کنفرانس پلنکس توسط مهندس تجلی زاده
اقتصاد چرخشی یا دورانی یک نظام اقتصادی است که هدف آن صفر کردن ضایعات است و این نظام اقتصادی در مقابل رویکرد سنتی اقتصاد خطی قرار گیرد

به گزارش اقتصاد بیمه

مهندس بهمن تجلی‌زاده معاون فروش و بازاریابی فولاد خوزستان (#فخوز) در کنفرانس پلنکس ۲۰۲۲ گفت:
اقتصاد چرخشی یا دورانی یک نظام اقتصادی است که هدف آن صفر کردن ضایعات است و این نظام اقتصادی در مقابل رویکرد سنتی اقتصاد خطی قرار گیرد.
در اقتصاد چرخشی مواد اولیه وارد چرخه تولید می‌شود و دوباره پس از استفاده، بازیابی و مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرد و هدف نهایی صفر کردن ضایعات و بالا بردن بهره‌وری منابع است. چین در سال ۲۰۰۶ در برنامه توسعه پنج‌ساله خود از رویکرد اقتصاد چرخشی استفاده کرده است.
مفهوم اقتصاد چرخشی در دوران نوین بحث جدیدی است که از سال ۱۹۶۶ آغاز شده است و این رویکرد منافع بسیار زیادی برای کشورها و همینطور شرکت‌ها به دنبال دارد.