تاکید سرپرست بانک ملی ایران بر حمایت از تحول آفرینی و بهبود معیشت و تامین رفاه کارکنان بانک
تاکید سرپرست بانک ملی ایران بر حمایت از تحول آفرینی و بهبود معیشت و تامین رفاه کارکنان بانک

سرپرست بانک ملی ایران در نشست تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ موسسه همیاری کوثر و بررسی و ارزیابی عملکرد این موسسه با بیان این که بهبود وضع معیشت و رفاه کارکنان از اولویت‌های مهم و اهداف اساسی بانک است، تصریح کرد: گام های موثری در راستای تحول آفرینی و حمایت از وضع معیشتی، رفاهی و درمانی کارکنان بانک توسط مدیران ارشد بانک برداشته شده است و درتلاش هستیم از طریق ظرفیت های موجود درموسسه همیاری کوثر گام های موثرتری برداریم.

قتصاد و بیمه – سرپرست بانک ملی ایران در نشست تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ موسسه همیاری کوثر و بررسی و ارزیابی عملکرد این موسسه با بیان این که بهبود وضع معیشت و رفاه کارکنان از اولویت‌های مهم و اهداف اساسی بانک است، تصریح کرد: گام های موثری در راستای تحول آفرینی و حمایت از وضع معیشتی، رفاهی و درمانی کارکنان بانک توسط مدیران ارشد بانک برداشته شده است و درتلاش هستیم از طریق ظرفیت های موجود درموسسه همیاری کوثر گام های موثرتری برداریم.

 

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این نشست که با حضور اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران و اعضای هیات عامل موسسه همیاری کوثر برگزار شد، ابوالفضل نجارزاده با بیان این مطلب که موسسه همیاری کوثر در اجرای خدمت رسانی و تامین آتیه وکمک به امور رفاهی ودرمانی کارکنان در شبکه بانکی پیشرو و پیشگام است، اظهارداشت: انتظار داریم تا با برنامه ریزی های صورت گرفته و هماهنگی های انجام شده با یک راهبرد مناسب و مطلوب از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود آن در راستای رضایتمندی کارکنان بانک بهره مند شویم.

وی گفت: تاکنون از حداکثر ظرفیت و توانمندهایی موسسه کوثر استفاده نشده و ما مصمم هستیم با یک نقشه راه مناسب از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در این موسسه در راستای تقویت و بهبود معیشت، رفاه و درمان کارکنان بانک بهره مند شویم.

نجارزاده در ادامه این نشست ضمن اشاره به بکارگیری نیروهای باتجربه و متخصص در این موسسه بر لزوم تحول، شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی به تمامی ذینفعان تاکید کرد.

وی نیز خواستار رشد و توسعه فعالیت های گروه توسعه اقتصادی بام (تابام) بانک شد و گفت: با برنامه ریزی و هماهنگی های صورت گرفته پذیره نویسی سهام برای تمامی همکاران به جدیت دنبال شود.

سرپرست بانک ملی ایران شفاف سازی و رفع ابهامات را یکی از وظایف مدیران در موسسه همیاری کوثر برشمرد و گفت: هر اقدام و فعالیتی در حوزه های مختلف باید ارائه و تبیین شود تا تمامی ذینفعان از وضع موجود و سود و زیان شرکت مطلع شوند.

وی به همکاری با وزارت راه در راستای خانه دار شدن همکاران و توسعه اماکن رفاهی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: بنا داریم با اقدامات موثر، زمینه رشد ثروت برای همکاران را بیش از پیش فراهم کنیم.

در ادامه این نشست هر یک از اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران (هیات امنای موسسه همیاری کوثر) نظرات و دیدگاه های خود را در راستای ارتقای وضعیت کمی و کیفی موسسه کوثر مطرح کردند.

محسن امیری مدیر عامل موسسه همیاری کوثر نیز در این مراسم ضمن بیان فعالیت ها و عملکرد این موسسه اظهارداشت: همواره حسب دستور و خواسته های اعضای هیات امنا و هیات عامل موسسه همیاری کوثر موضوع بهبود معیشت و رفاه همکاران در دستور کار است و در این راستا برای اجرای تامین آتیه وکمک به اموررفاهی ودرمانی کارکنان در سراسر کشور با طرح برنامه ها و اعمال تغییرات اساسی در ساختار فعلی موسسه بزودی همکاران شاهد تحولات و دستاوردهای جدیدی خواهند بود.