تامین مالی شرکت مس از طریق اوراق سلف موازی ارزی
تامین مالی شرکت مس از طریق اوراق سلف موازی ارزی

در حوزه تامین ارزی در صورتی که شرکت ملی مس موافقت کند می توانیم به صورت پایلوت اوراق سلف موازی ارزی را برای این شرکت در نظر گیریم

اقتصاد و بیمه – در حوزه تامین ارزی در صورتی که شرکت ملی مس موافقت کند می توانیم به صورت پایلوت اوراق سلف موازی ارزی را برای این شرکت در نظر گیریم.

 

به گزارش مس پرس, سید جواد جهرمی مدیر عامل بورس کالای ایران در حاشیه همایش آشنایی با ابزارهای تامین مالی در گفت وگو با خبرنگار مس پرس گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران بیشترین ارزش صادرات بورس کالا را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه میزان معاملات شرکت مس نسبت به سال قبل افزایش یافته است، افزود: این امر نشان از توجه ویژه به صنایع پایین دستی است.

مدیرعامل بورس کالای ایران تصریح کرد: شرکت ملی مس توانسته تولید بیشتری را تحویل بازار داخل دهد.