تامین سرمایه خلیج فارس ؛ همراهی مطمئن برای پیشبرد پروژه های بزرگ
تامین سرمایه خلیج فارس ؛ همراهی مطمئن برای پیشبرد پروژه های بزرگ

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین سرمایه خلیج فارس به منظور تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه با حضور بیش از ۶۱ درصد سهامداران و نمایندگان قانونی آنها در نهم اردیبهشت‌ماه تشکیل گردید

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بیمه ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین سرمایه خلیج فارس به منظور تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه با حضور بیش از ۶۱ درصد سهامداران و نمایندگان قانونی آنها در نهم اردیبهشت‌ماه تشکیل گردید .

 

مهمترین نکات مطرح شده در این جلسه :

اگر این افزایش سرمایه انجام گیرد شرکت در رتبه نهم به لحاظ میزان سرمایه در بین سایرهمصنفان خود قرار میگیرد.

 

در خصوص صندوق ها گفته شد که ۴ صندوق در اختیار شرکت است که صندوق بخشی هم طی ماههای آتی به شرکت اضافه خواهد شد.مستندات صندوق طلا، اهرمی، صندوق تضمین و بازارگردانی و بخشی به سازمان بورس ارسال شده است.

 

هدف از تامین سرمایه خلیج فارس این است که منابع مورد نیاز پروژهای هلدینگ را تامین کنیم.

با این افزایش سرمایه ظرفیت برای تامین مالی پروژه ها افزایش می‌یابد.

هر کار جدیدی در این شرکت شکل گیرد هلدینگ به طور کامل حمایت خواهد کرد.

 

در خصوص نئوبانک گفته شد: این موضوع جدیدی است. برنامه سه الی چهارساله برای این موضوع دارد. فاز پایلوت آن امسال عملیاتی خواهد شد. نئوبانک ها مجوز مستقیم از بانک مرکزی ندارند و بصورت شراکتی با سایر بانک ها از محوز استفاده می شود. این شراکت احتمالا با بانک تجارت خواهد بود.

افزایش سرمایه شرکت ۲۰۰ درصد معادل هزار میلیارد تومان از محل آورده نقدی است‌.

رقم AUM  شرکت حدود ۵۷۰۰ میلیارد تومان است.

 

در نهایت مجمع افزایش سرمایه ۲۰۰ درصد این شرکت موافقت کرد.
((گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه))