تاصیکو بر قله سود آوری
تاصیکو بر قله سود آوری

سرمایه گذاری صدر تامین توانست در سال ۱۴۰۱ منتهی به ۱۶ اسفند رشد ۳۳ درصدی ارزش پرتفوی و بازدهی ۷۲ درصدی ارزش نماد «تاصیکو» را به ثبت برساند

اقتصاد و بیمه – سرمایه گذاری صدر تامین توانست در سال ۱۴۰۱ منتهی به ۱۶ اسفند رشد ۳۳ درصدی ارزش پرتفوی و بازدهی ۷۲ درصدی ارزش نماد «تاصیکو» را به ثبت برساند.

 

محسن بهزادی، مدیر سبد سهام شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین از عملکرد خوب تاصیکو در دوره ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ خبر داد.

مدیر پرتفوی تاصیکو همچنین برنامه ۱۴۰۲ شرکت را یکپارچه سازی پرتفوی با الویت سرمایه گذاری در صنعت مس و فولاد جهت تکمیل زنجیره های موجود دانست.