تاب آوری اقتصادی و اقتصاد مقاومتی یک سر فصل مشترک هستند
تاب آوری اقتصادی و اقتصاد مقاومتی یک سر فصل مشترک هستند
مدیرروابط عمومی بیمه پارسیان در پنل تخصصی بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه به ارائه مقاله تخصصی و علمی خود پرداخت.

بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه امسال در حالی با رعایت پروتکل های بهداشتی و در دو روز 13 و 14 آذرماه در دانشگاه الزهرا به پایان رسید که در آن مهندس افشین نوری مدیر روابط عمومی بیمه پارسیان و از مققین این صنعت به عنوان عضو در پنل «توسعه فرهنگ بیمه و ارتقای تاب آوری اقتصادی»که از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ روز شنبه ۱۳ آذر برگزار گردید به ارائه مقاله وزین و نقطه نظرش پیرامون این مقوله پرداخت پرداخت. (( گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه اقتصادوبیمه))