مدیرحوزه معاونت فنی بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان با اشاره به انعطاف پذیری بیمه های زندگی و امکان طراحی آن متناسب با شرایط حاکم برکشورها، شرکت های بیمه و نیازهای افراد جامعه، گفت : بیمه سامان در راستای مسئولیت اجتماعی خود و به منظور پاسخ به نیاز مشتریان، پس از بیمه نامه کرونا و پوشش امراض خاص پایه، آسایش و ممتاز، بیمه نامه متصل به واحد سرمایه گذاری (یونیت لینک ) را به بازار عرضه می کند.

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه سامان، بهرام یزدان پناه با بیان این که بیمه سامان به عنوان اولین شرکت بیمه ای کشور در تیر ماه سال ١٣٩٨ موفق به اخذ مجوز فنی بیمه مرکزی در خصوص بیمه نامه های یونیت لینک شد، ادامه داد: با تلاش تیم معاونت فنی بیمه های زندگی در سال ١٣٩٩ نرم افزار بیمه نامه یونیت لینک نیز طراحی و نسخه آزمایشی آن به بازار عرضه شد.

وی افزود: هدف از ارایه این محصول حفظ ارزش ذخایر بیمه نامه های عمر و تشکیل سرمایه با توجه به شرایط اقتصادی موجود و ایجاد جذابیت برای بیمه گذاران و شبکه فروش است .

مدیرحوزه معاونت فنی بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان اظهار کرد: در بیمه نامه یونیت لینک بیمه گذار امکان سرمایه گذاری مستقیم در صندوق های سرمایه گذاری بورسی و مشاهده بازده سرمایه گذاری خود به صورت روزانه را دارد که در فاز نخست، ارایه این محصول با صندوق سرمایه گذاری رشد سامان صورت خواهد پذیرفت .

یزدان پناه با تاکید بر این که بیمه نامه یونیت لینک در راستای سودآوری بیشتر و بهره مندی حداکثری بیمه گذاران از پتانسیل بازارهای بورسی طراحی شده است، گفت: این بیمه نامه امکان تخصیص سود تضمین سالیانه به ذخایر بیمه نامه ها به میزان ٥ درصد در کنار سرمایه گذاری مطمئن و کم ریسک در یکی از پر ریسک ترین بازارهای مالی، فارغ از نوسانات بازار و دغدغه از دست رفتن اصل سرمایه را برای بیمه گذران این شرکت فراهم کرده است .

وی با اشاره به این که بیمه سامان مصمم است علاوه بر افزایش تعداد صندوقهای بورسی ، امکان سرمایه گذاری در انواع بازارهای سرمایه ای را نیز برای بیمه گذاران خود فراهم آورد، اظهار کرد: شبکه فروش حرفه ای، خلاق و قانون مدار شرکت بیمه سامان، با ارائه این محصول کمک شایانی به توسعه فرهنگ بیمه های زندگی و افزایش ضریب نفوذ آن در کشور خواهند کرد.