بیمه میهن همچنان در سطح یک توانگری مالی
بیمه میهن همچنان در سطح یک توانگری مالی
شرکت بیمه میهن طبق ارزيابي صورت‌های مالي مصوب ۱۳۹۹، برای سومین سال متوالی همچنان در سطح یک توانگری مالی قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی بیمه میهن؛ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در اجراي ماده ۶ آيين نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي مؤسسات بيمه (شماره ۶۹) و حسب بررسي های بعمل آمده بر اساس آخرين صورت‌های مالي سال ۱۳۹۹بیمه میهن، این شرکت موفق به کسب “سطح یک” توانگری مالی مؤسسات بیمه گردید.
بر اساسِ آئین نامه شماره ۶۹ شورای عالی بیمه، توانگری مالی مؤسسات بیمه دارای پنج سطح است که “سطح یک” بالاترین سطح توانگری مالی محسوب می شود و مبنای محاسبات آن نیز اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ مصوب مجامع عمومی مؤسسات بیمه است.
بیمه میهن در سال های اخیر تلاش کرده است با مدیریت دارایی‌ها و ایفای تعهدات خود، نسبت توانگری مالی خود را در بهترین وضعیت حفظ نماید و اکنون سه سال متوالی این نسبت را حفظ نموده و توانگری مالی میهن برای سال ۱۴۰۰ همچنان در “سطح یک” قرار دارد.

بیمه میهن؛ بیمه هر ایرانی