بیمه ملت در ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۱، رکورد سود ۱۴۰۰ را زد
بیمه ملت در ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۱، رکورد سود ۱۴۰۰ را زد

بررسی صورت‌های مالی ۶ ماهه بیمه ملت نشان می‌دهد این شرکت در نیمه نخست سال ۱۴۰۱، سودی بیشتر از سال ۱۴۰۰ را محقق کرده است

اقتصاد و بیمه – بررسی صورت‌های مالی ۶ ماهه بیمه ملت نشان می‌دهد این شرکت در نیمه نخست سال ۱۴۰۱، سودی بیشتر از سال ۱۴۰۰ را محقق کرده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، بررسی صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، اعداد و ارقام خوبی را پیش روی سهامداران و بیمه‌گذاران این شرکت قرار داده است.
بر اساس صورت‌های مالی بیمه ملت، این شرکت با کسب سود ۵۴۵ میلیارد ریالی، سودی معادل ۱۱۲ درصد سود دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ را محقق کرده و از رکورد سود سال پیش خود عبور کرده است.
کسب این میزان سود در حالی به دست آمده که بیمه ملت در سال ۱۴۰۱، جذب پرتفوی بیشتری داشته و خسارت پرداختی آن نیز افزایش پیدا کرده است و همچنین با افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارکنان و افزایش قیمت خدمات و هزینه‌های اداری و عمومی نیز روبرو بوده است.
کسب سود در این شرایط، نشان از مدیریت ریسک صحیح، مدیریت مناسب هزینه‌های شرکت و سرمایه‌گذاری موثر بیمه ملت در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ دارد که کارنامه‌ای موفق را پیش روی سهامداران و بیمه‌گذاران آن قرار داده است.
یکی از آمارهای قابل توجه دیگر و مهم بیمه ملت در صورت‌های مالی منتشر شده بر روی سامانه کدال، ترکیب پرتفوی این شرکت است، به طوری که سهم رشته‌ درمان، به عنوان یک رشته پرریسک، در پرتفوی این شرکت تنها ۱۱ درصد است که نسبت به سال گذشته ۷ درصد کاهش پیدا کرده و نشان‌دهنده شناسایی مناسب ریسک‎های شرکت و دستیابی به یک پرتفوی متوازن است.