بیمه تعاون، میزبان نشست اعضاء کارگروه های تخصصی شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان سیستان و بلوچستان
بیمه تعاون، میزبان نشست اعضاء کارگروه های تخصصی شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان سیستان و بلوچستان
نشست اعضاء کارگروهای تخصصی شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان سیستان و بلوچستان به میزبانی بیمه تعاون برگزار شد.

در این نشست که با حضور اعضاء کارگروهای تخصصی شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان سیستان و بلوچستان و در محل شعبه بیمه تعاون برگزار شد، فراهانی، مدیر شعبه تعاون استان سیستان و بلوچستان، با تأکید بر رسالت شورا در بررسی و رفع موانع پیش روی شرکت های بیمه در هر استان تأکید کرد: شورا باید رسالت خود را به گونه ای که در اساسنامه آمده انجام دهد تا شاهد رفع موانع و مشکلات شرکت های بیمه در استان باشیم .
در ادامه، شجاعی رئیس شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان با اشاره به نرخ شکنی نامعقول بعضی از شرکتهای بیمه عنوان کرد: در محاسبه و برآورد حق بیمه شرکت ها باید جوانب فنی و رسیک مورد بیمه را به گونه ای درنظر بگیرند که با اختصاص حق بیمه فنی به صنعت آسیبی وارد نشود.
وی افزود: متاسفانه بعضی از شرکت ها در استعلامات و مناقصات با اعلام حق بیمه بسیار نامعقول زمینه را برای خواسته های غیر متعارف برخی بیمه گذاران مهیا کرده و این باعث لطمه به اعتبار و جایگاه صنعت بیمه می شود.