جواد عشقی نژاد، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد در گفت و گو با همفکران ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه از سهام هلدینگ خلیج فارس و زیرمجموعه هایش ، در خصوص آخرین وضعیت عرضه های اولیه دو شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و پتروشیمی اروند توضیح داد. وی با اشاره به اینکه مراحل درج […]

جواد عشقی نژاد، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد در گفت و گو با همفکران ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه از سهام هلدینگ خلیج فارس و زیرمجموعه هایش ، در خصوص آخرین وضعیت عرضه های اولیه دو شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و پتروشیمی اروند توضیح داد.

وی با اشاره به اینکه مراحل درج و پذیرش پتروشیمی بوعلی سینا به اتمام رسیده است، گفت: این شرکت در صف عرضه اولیه بورس تهران برای هفته های آینده قرار گرفته است.

وی همچنین به آخرین وضعیت پذیرش پتروشیمی اروند در بورس هم اشاره کرد و افزود: اروند هم در حال طی مراحل پذیرش است و در فاصله کوتاهی از پتروشیمی بوعلی سینا ، عرضه اولیه اش انجام خواهد شد.

عشقی نژاد در ادامه به حمایت همه جانبه از سهام هلدینگ خلیج فارس و شرکت های زیرمجموعه اشاره کرد و گفت: با حمایت های بسیار خوب از این مجموعه ، طی سه ماه ریزش بازار که شاهد افت بیش از 40 درصدی شاخص کل بودیم، سهام هلدینگ خلیج فارس با وجود برگزاری مجمع، تقسیم سود نقدی و همچنین افزایش سرمایه فقط 27 درصد اصلاح قیمتی داشته است.