با تدابیر مدیرعامل جهادی و پرسنل متخصص تولید آروماتیک از مرز دو میلیون تن گذشت
با تدابیر مدیرعامل جهادی و پرسنل متخصص تولید آروماتیک از مرز دو میلیون تن گذشت

پس از ثبت رکورد تاریخی تولید در پتروشیمی «شهید تندگویان»، خبرها از ثبت رکورد تازه دیگری این بار در پتروشیمی «بوعلی» دارد و تولید تجمعی این زنجیره آروماتیک ماهشهر از مرز دو میلیون در سال ۱۴۰۱ گذشت

 

 

اقتصاد و بیمه – پس از ثبت رکورد تاریخی تولید در پتروشیمی «شهید تندگویان»، خبرها از ثبت رکورد تازه دیگری این بار در پتروشیمی «بوعلی» دارد و تولید تجمعی این زنجیره آروماتیک ماهشهر از مرز دو میلیون در سال ۱۴۰۱ گذشت.

 

بر این اساس، نسبت تولید به ظرفیت «بوعلی» درحالی به ۱۱۸ درصد رسیده که امسال ۱۳۰ درصد برنامه تولید محقق شده ضمن آنکه فروش ۱۱ ماهه این پتروشیمی به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

«بوعلی» همچنین دلیل تاخیر در راه‌اندازی واحد «پارازایلین» را مشکلات فرآیندی در واحد جداسازی «زایلین» عنوان کرد و اعلام کرد: در شرایط فعل تولید «ریفورمیت» اقتصادی‌تر از «پارازایلین» است.